ÅRSMÖTE

Alla medlemmar kallas till Årsmöte

Torsdag 2 maj kl. 19:00 på Kansliet

Välkomna!